Hoe luid?

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Categorie 1 : minder dan 85 dB(A)Laeq15
Categorie 2 : tussen 85 en 95 dB(A)Laeq15
Categorie 3 : minder dan 100 dB(A)Laeq60

Categorie 1 is het enige geluidsvolume dat je mag handhaven zonder meldingsplicht aan het college van burgemeester en schepenen. Voor categorie 2 en 3 geldt een meldingsplicht, moeten oordopjes of gehoorbescherming te beschikking gesteld worden en moet je een geluidsmeter hebben die registreert. Op aanvraag kunnen wij ook steeds onze eigen DB meter meebrengen.

Wat is een decibel?

De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel, afgekort dB. De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dit wil zeggen dat een toename van 3 dB gelijk is aan een verdubbeling van het geluid.

Hoe luid spelen wij?

Op een trouwfeest is het natuurlijk de bedoeling dat er kan worden gedanst, zonder dat we Tomorrowland toestanden moeten gaan nabootsen. We proberen steeds de gouden middenweg te vinden om op te kunnen dansen.

Als DJ’s staan we meestal achter de luidsprekers waardoor we ook niet altijd een correct idee hebben van het volume op de dansvloer. We zullen regelmatig eens rondlopen om dit te bekijken, maar moest het toch te luid staan mag u dat altijd komen zeggen. Dan passen we het volume voor u aan.

speaker-bass-as-a-weapon1